Så går en botoxbehandling till

En botoxbehandling börjar med en konsultation. Under konsultationen diskuterar du dina önskemål med en certifierad behandlare. Behandlaren går igenom dina medicinska förutsättningar och förklarar hur botox i Stockholm fungerar.

När du är redo för behandlingen, rengörs huden noggrant. Behandlaren markerar områdena som ska behandlas. Med en fin nål injiceras botox i små mängder direkt i musklerna under huden. Processen tar bara några minuter och är oftast smärtfri. Efter injektionen kan det behandlade området kylas för att minska svullnad och rodnad.

Resultaten börjar vanligtvis synas inom några dagar. Full effekt ser du efter ungefär två veckor. Botox slappnar av musklerna vilket gör att rynkor och fina linjer blir mindre synliga. Effekten varar i tre till sex månader, därefter kan en ny behandling behövas.

Fördelar med botox

Botox har många fördelar. Den mest uppenbara är att den minskar rynkor och ger ett ungdomligare utseende. Många uppskattar att behandlingen är snabb och att man kan återgå till sina normala aktiviteter direkt efteråt.

En annan fördel är att botox kan användas förebyggande. Genom att börja med behandlingar innan rynkor blir djupa kan man hålla huden slät längre. Botox kan också hjälpa mot spänningshuvudvärk och migrän. Vissa upplever även att det minskar svettningar i armhålorna.

Nackdelar och risker

Det finns några nackdelar och risker med botox. De flesta är dock milda och tillfälliga. Efter behandlingen kan man få blåmärken, svullnad eller rodnad vid injektionsstället. I sällsynta fall kan man få huvudvärk eller influensaliknande symtom.

En annan nackdel är att resultatet inte är permanent. För att behålla effekten måste man upprepa behandlingen regelbundet. Det kan också vara dyrt i längden. Vissa människor kan uppleva att deras ansiktsuttryck blir mindre naturliga om botox används för mycket eller felaktigt.

15 Jun 2024