Projekthantering - den svenska modellen

Projektbaserat arbete är inte nytt utan har förmodeligen funnits sedan urminnes tider. Det betyder dock inte att konceptet inte utvecklas - tvärtom! Massor har hänt inom projektvetenskapen bara de senaste åren och man har gjort studier och upptäckter som har ställt mycket av det man tog för sanning för bara en generation sedan på sin kant.

Projektbaserat arbete 

Ett exempel är att man inte längre har uppfattningen om att bara en viss typ av människa kan agera ledare i ett projekt. Projektledning ses idag som en vetenskap - något man lär sig. Man kan gå en projektledarutbildning och och på så vis stärka sin plats på arbetsmarknaden. Allt fler arbetsplatser jobbar projektbaserat så det finns mycket att göra för den som har utbildning och erfarenhet inom projekthantering.

L&P

Det finns ett iutbildningscentrum för projekthantering som erbjuder kurser och utbildningar för alla. Detta centrum heter L&P, vilket står för Ledarskap & Projekthantering, och finns i flera svenska städer. Du som vill klättra i karriären, få lite mer kött på benen, tillskansa dig nya talanger och vidga vyerna rekommenderas varmt att gå en utbildning i projekthantering. Det bor säkert en ledare i dig med.

I Sverige ligger vi ganska mycket i framkant vad gäller projekthantering. Vi är effektiva och metodiska; vi får saker gjorda. Det finns bättre länder och det finns en hel del sämre länder. Det enda sätter som vi kan klättra ytterligare på är om fler engagerar och utbildar sig. Det behövs för framtiden!

29 Oct 2016